Bilsporten som motor i hållbarhetsarbetet

Bilsporten och bilismen behöver varandra. Det budskapet var tydligt när KAK och Svensk Bilsport arrangerade ett gemensamt seminarium med Riksdagens Bilnätverk om miljö och hållbarhet.

Anna Nordkvist, generalsekreterare för Svenska Bilsportförbundet samt vice president i FIA och Anders Ydstedt, ordförande i KAKs Expertråd.

På ett välbesökt seminarium med riksdagsledamöter från flera partier, berättade representanter från KAK och Svensk Bilsport om hur värdefullt deras samarbete i miljö- och hållbarhetsarbete är. De båda parterna både driver och behöver varandra; exempelvis har bilismen och bilindustrin stor nytta av den teknikutveckling som utvecklas inom sporten. Bilsporten å sin sida är beroende av vad som sker inom bilismen och behöver kunskapen som finns inom klubbar likt KAK och andra som har ett stort intresse för bilen.

– Svensk Bilsport och KAK har det gemensamt att vi båda gillar bilar, vilket förstås utgör själva basen för det vi gör. Vi är också överens om att vi välkomnar en mer hållbar teknikutveckling, säkrare fordon och eliminering av utsläpp – ett område där vi är aktiva och försöker ligga i framkant. KAK har sedan länge pekat på bilsportens betydelse för teknikutvecklingen som den arena där ny teknik efterfrågas, testas och utsätts för hård konkurrens, sade Anders Ydstedt, ordförande i KAKs Expertråd.

Att bilsporten är en viktig del inom den svenska idrotten är ingen hemlighet, men att den dessutom ligger i täten i den svenska idrottens miljö- och hållbarhetsarbete är det alltför få som känner till.

– Tyvärr slåss vi mot fördomar om att bilsport är bullrigt och dåligt för miljön, när vi i själva verket driver den gröna utvecklingen framåt. Detta gäller både här i Sverige och internationellt. Utan exempelvis Formel 1, en miljardindustri, hade vi varken haft elbilar eller fossilfria drivmedel. Sen är ju vi inom sporten också beroende av bra vägar och en fungerande privatbilism, så här har vi nytta av samarbetet med KAK, som drivit dessa frågor länge, sade Anna Nordkvist, som är generalsekreterare för Svenska Bilsportförbundet samt vice president i FIA.  

Deltagare vid seminariet i riksdagen.

KAK har sedan starten 1903 verkat för ”bilismens sunda utveckling” och denna princip är även central i KAKs miljöpolicy, som Ivan Radulovic från KAKs Expertråd redogjorde för.

– Vi vill se en holistisk syn på miljöarbetet, där klimatpåverkan minskas i alla led – produktion, energikällor, användning. Vi är positiva till alla trafikslag och all mobilitet, men det är bilen som skapar verklig flexibilitet. Utsläppen är snart ett minne blott och kloka regelverk kombinerat med personligt ansvar är en fortsatt väg framåt.

Förutom att industrin har stor nytta av sportens utveckling av lättare material, minskat luftmotstånd och bättre och smartare motorer, bidrar även bilsporten till en ökad biologisk mångfald. Mikael Norén, miljösamordnare på Svensk Bilsport, berättade om några exempel.

– Våra banor hålls i fint skick och det finns ofta öppna sandmarker och fantastiska ängsmiljöer. Detta leder till artrika miljöer och snart kommer även en vetenskaplig studie på ämnet. Att vi kan visa på ett positivt miljöarbete leder också till en ökad status för motorsporten och dess ideella krafter, samt på sikt en mer positiv hållning till sporten i sig.

Föredragningarna föranledde flera frågor från de närvarande riksdagsledamöterna och diskussionen visade att flera fick både en ökad kunskap och ett ökat intresse för bilismens och bilsportens bidrag i hållbarhetsarbetet, liksom deras roll som samhällsaktörer.

Både Kungliga Automobil Klubben (KAK) och Svenska Bilsportförbundet är medlemmar i FIA, som är den internationella paraplyorganisationen för bil- och motorsportsklubbar. FIA vilar på två ben, sport och mobilitet, där KAK tillhör det sistnämnda. När FIAs president Mohammed Ben Sulayem tillträdde för drygt ett år sedan gavs ett uppdrag till medlemsklubbarna att stärka samarbetet mellan sport och mobilitet och därför följs samarbetet mellan KAK och Svenska Bilsportförbundet med stort intresse inom FIA.