”Begränsa tillgången till fordonsregistret”

merca

Tillgången till fordonsregistrets ägaruppgifter med adresser missbrukas och måste begränsas.  Steg i rätt riktning har tagits, men mer måste göras. Det skriver Anders Ydstedt, ordförande, expertrådet i SvD.

”Kungliga Automobilklubben, KAK, har sedan några år drivit frågan om att göra fordons­registret mer svåråtkomligt. Det är tillgången till ägaruppgifter med adresser som missbrukas och därför måste de begränsas. Naturligtvis är det bra att uppgifter om ett fordons historik och egenskaper finns tillgängliga, inte minst när de köps och säljs. Men att person­uppgifter och kopplingen till ägare ska vara tillgängliga för allmänheten är däremot inte önskvärt. Regeringen har nu uppmärksammat problematiken och hur dessa data används av gängkriminella. Justitie­minister Gunnar Strömmer har tillsatt en utredning som ska se över de privata söktjänsternas möjlighet att dela känsliga data, såsom ägar- och adressuppgifter.”