Barn och ungas säkerhet i trafiken

Trafiksäkerhetsundervisning i skolan är tyvärr ett eftersatt område. Eftersom unga tar körkort allt senare är det många trafikanter, som gående och cyklister, som överhuvudtaget inte fått lära sig något om trafiksäkerhet. Trafiksäkerheten i och omkring skolor är också område där det krävs insatser i och med att skolpolisverksamheten försvunnit.
KAK kommer att samla goda exempel på hur man kan arbeta med trafiksäkerhet för unga. Hur arbetar andra länder med dessa viktiga frågor? Vad görs i skolan idag och vad mer skulle kunna göras utan att det går ut över annan undervisning? Kanske skulle skolan kunna ansvara för delar av teoriundervisningen för körkort? KAK kommer att driva opinion kring frågan om barn och ungas säkerhet i trafiken och uppvakta ansvariga politiker för att få till en långsiktig lösning.