Avstängningar för biltrafik i Stockholms City leder fel

vägmärke

De styrande politikerna i Stockholms stad vill stänga delar av city för biltrafik i ett försök att öka framkomligheten och förbättra luftkvaliteten. Men förslaget är illa underbyggt och godtyckligt. Det rör sig i stället om en identitetsmarkör och motvilja mot bilen snarare än politik som får önskad effekt.

Kungliga Automobil Klubben (KAK) menar att förslaget tvärtom kan leda till både minskad mobilitet och ökade utsläpp.

– Under de senaste decennierna har utsläppen från bilarna minskat kraftigt och luftkvaliteten i Stockholm har förbättrats som en följd av detta. Att i det läget förbjuda vissa bilar är helt fel väg att gå. De avspärrningar som nu föreslås kan komma att hindra framkomligheten och leda till mer söktrafik när bilisterna tvingas köra omvägar och leta parkering på andra platser i staden, säger Anders Ydstedt, ordförande i KAK:s expertråd.

Det är inte heller klart varför det är just det föreslagna området i fyrkanten mellan Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen som ska spärras av eller varför just dessa fordon som ska förbjudas.

– Att med kort varsel utestänga många från ett viktigt område, samtidigt som miljönyttan kan ifrågasättas, riskerar att leda till en uppdelad och i förlängningen även mer segregerad stad. Det är inte önskvärt. I stället ska mobilitet och rörlighet uppmuntras. Det är så vi ska utveckla Stockholm och andra städer, påpekar P-O Hedman från KAK:s expertråd.

Under decennier har politiska försök gjorts i många städer runtom i världen att planera bort biltrafiken. Men nu verkar pendeln faktiskt svänga tillbaka och väljarna ger uttryck för en annan vilja. Exempelvis har det nyligen skett maktskiften i Berlin och Mannheim där bilen haft stor betydelse.

– Bilfientlighet har utgjort en identitetsmarkör – ofta kopplat till utsläpp och buller. Men den omställning som nu sker av vägtrafiken gör trafiken tyst och utsläppsfri. KAK vill gärna se mer levande stadskärnor. Men ska vi få mer myllrande torg och gågator måste staden kunna nås av många, då behövs all mobilitet, även bilen, menar Anders Ydstedt.