Att stänga Malmö för dem som är bilburna kan bli en dyrköpt erfarenhet

Många kommuner försöker tyvärr planera bort bilen, till exempel Malmö. Om stadskärnan ska fortsätta att vara attraktiv och återhämta sig efter pandemin krävs att stadens politiker planerar så att den görs tillgänglig för alla, även för de bilburna. Det skriver Jacob Laurin, ordförande KAK Södra och Kalle Bäck, expertrådet. Håller du med? Gå med i KAK och stötta vårt arbete för bilismen.

Läs hela artikeln här