Årsmöte den 16 mars 2021

Digitalt Teamsmöte kl. 18:00.

Anmälan görs till bertil.liljeqvist@kak.se