Anders Ydstedt, KAK, vald till rådgivare till FIA

Kungliga Automobil Klubben, KAK, är sedan 1905 medlem i FIA, Federation Internationale de l’Automobile, som samlar världens bilsport- och motororganisationer. På möte i Cordoba i veckan, valdes Anders Ydstedt från KAK in som ledamot in i FIA Mobility Policy Commission.

FIA Mobility Policy Commission är rådgivare till FIA och dess medlemmar i policyfrågor, opinionsbildning, kampanjarbete och lobbying. Kommissionen bereder större projekt som FIA medverkar i inom områden som trafiksäkerhet, miljö, vägar, krocksäkerhet mm. Kommissionen har totalt 10 ledamöter som utses av FIA World Council for Automobile Mobility and Tourism. Utöver Anders Ydstedt invaldes även Monica Berg från tyska ADAC.

Det är första gången FIA väljer en ledamot från Skandinavien till denna kommission.

  • Jag är ödmjuk och stolt över att få vara med och bidra till FIAs policyarbete. FIA är en viktig röst i världen. Bilismen är just nu inne i stora förändringar och kommer på sikt att vara helt tyst, säker och utsläppsfri. Det är dock enorma skillnader globalt och därför måste vi arbeta mer över gränserna för att möta globala utmaningar inom miljö och trafiksäkerhet. Enskilda länder kan utgöra goda exempel, men vi bör söka tekniklösningar som är så smarta och kostnadseffektiva att de kan få globalt genomslag. Bilen ger oss frihet och har bidragit till att skapa vårt moderna välstånd, så detta känns som både ett viktigt, givande och relevant uppdrag.

Kommissionen leds av Ian Jack från kanadensiska CAA (ordförande) och Bernhard Wiesinger  från Österrikiska ÖAMTC (vice ordförande).

Anders Ydstedt är ledamot av KAKs styrelse och ordförande i KAKs expertråd.

Läs mer på FIAs hemsida.

IMG_1063