Absurt att fordonsregistret ligger helt öppet

Fordonsregistret är som en öppen bok för kriminella. Ingen skulle komma på idén att ha ett öppet register för konst eller dyra antikviteter med uppgift om både ägare och adress, skriver Wilhelm Douglas, Kungliga Automobil Klubben i Ny Teknik.

Läs hela artikeln här.