Lyssna på hur svenskarna själva ser på framtiden för bilen

”En del av politiken riktad mot bilen handlar om att begränsa utsläpp och Sverige har med rätta ambitiösa klimat- och miljömål. Men när bilarna blir utsläppsfria minskar dock denna målkonflikt.”
 
Det skriver Anders Ydstedt, ordförande för Kungliga Automobil Klubbens expertråd.