Kräv svar om det rullande kulturarvet

DSC_0260

Det rullande kulturarvet och motorsporten spelar viktiga roller för bilismens utveckling. EU-kommissionens förlag på förordning om hantering av så kallade uttjänta fordon, ELV-direktivet (End of Life Vehicle) skulle i praktiken innebära att ett fordon kan tvångsskrotas utan ersättning om myndigheterna anser att det är uttjänt.

”ELV är dock bara ett förslag som inte har antagits av parlamentet. Därför måste svenska parlamentariker tänka till och arbeta för att förslaget omarbetas. Det kommer inte att räcka med enskilda undantag, varken för länder eller grupper av fordon, man måste tänka om i grunden. Detta blir en uppgift för det nya parlamentet som tillträder i höst.”

Det skriver Ivan Radulovic, expertrådet, Kungliga Automobil Klubben (KAK) och Kåge Schildt, Svensk Bilsport.

Läs hela artikeln här.