Skip to content

Prins Bertils KAK fond

Prins Bertil var KAK:s ordförande mellan åren 1947-1993. Prinsens stora intresse för bilismen och dess sunda utveckling var väl känt och uppskattat i vida kretsar.

Initiativet till Prins Bertils KAK Fond togs i samband med Prins Bertils 75-årsdag den 28 februari 1987. Han ansåg tidigt bilens betydelse för Sveriges utveckling men också som ett medel för att göra de enskilda människors liv rikare. En insamling startades till en fond, vars avkastning Prins Bertil själv fastställde, och som skulle gå till ett årligt stipendium för forsknings-, utvecklings- eller informationsarbete, studieresa eller liknande för att främja trafiksäkerheten.

Det är KAK:s Expertråd som bedömer stipendieansökningar för beslut av KAK:s styrelse.

Kontakt oss för mer information

PRINS BERTILS KAK FOND