Skip to content

Utmärkelser Copy

Priser och medaljer

Det är KAK:s Förtjänstteckenkommitté som leder och samordnar klubbens belöningar och föreslår för KAK:s huvudstyrelse om premiering av personer som bidragit med ett förtjänstfullt arbete för KAK.
Kommittén ansvarar för att leda och samordna arbetet med utdelandet av klubbens belöningar.

Vid slutet av varje kalenderår går kommittén igenom förslag från KAK:s samtliga avdelningar och kommittéer avseende förslag till kommande belöningar att utdelas vid påföljande årsmöte eller vid annat högtidligt tillfälle som kommittén beslutar. I sitt arbete med att ta fram nomineringar samråder kommittén med såväl generalsekreterare, kansli som expertråd. Efter det att förslag sammanställts underställs det KAK:s huvudstyrelse för formellt beslut.

För att uppmärksamma och premiera insatser inom KAK och motorsporten delar KAK årligen ut ett antal prestigefyllda priser.

Förutom KAK:s egen förtjänstmedalj samt klubbens plaketter delas även KAK:s Journalistpris ut. Ur Prins Bertils Fond kan vi även dela ut stipendier för insatser inom trafiksäkerhet. Motorprinsens medalj delas ut till en svensk tävlingsförare som presterat stort och Clarence von Rosenmedaljen till någon som gjort uppmärksammade insatser för utvecklingen inom trafik och motorfordon.

Förtjänstteckenkommittén består av:
Claes Boltenstern, ordförande
Thomas Hedberg
Clas Romander
Peter Risberg
Anders Ericson – Generalsekreterare, adjungerad

KAK:s förtjänstmedalj

Se mottagare av förtjänstmedalj

Clarence von Rosenmedaljen

Läs mer och se tidigare mottagare

Prins Bertils KAK fond

Läs mer och ansök om stipendium

KAK: Journalistpris

Läs mer och se mottagare

KAK:s Förtjänstmedalj

Free web seminar by industry leaders

We are a group of professionals

Come enjoy a free Sunday coffee

Free web seminar by industry leaders

We are a group of professionals