Skip to content

KAK:s historia

Inledningsvis kallades klubben Svenska Automobil Klubben, förkortat SAK, men övergick i januari 1908 till att bli KAK. Då fick klubben tillstånd att kalla sig Kungliga Automobil Klubben och kung Gustaf V blev dess höge beskyddare.

KAK:s förste ordförande var den mycket sportintresserade greve Clarence von Rosen, som var med och arrangerade de första biltävlingarna i landet. Vintertävlingar på sjön Rämens is blev synnerligen omtalade, inte bara i Sverige utan även över stora delar av världen. KAK:s roll som tävlingsarrangör ledde till grundandet av ett flertal klassiska rallyn. Midnattssolsrallyt är ett exempel. Svenska Rallyt, eller Rally Sweden som det kom att heta 2010, hette tidigare KAK Rallyt och vittnar också om klubbens stora och framgångsrika engagemang inom motorsporten.

KAK arbetade tidigt för ökad trafiksäkerhet och förståelse mellan olika trafikantgrupper. Ett tidigt initiativ var bildandet av KAK:s Väginstitut som numera är Statens Väg- och Trafikinstitut. Att vägfrågor var väsentliga ledde även till att klubben började ge ut vägkartor. I våra dagar finns uppföljaren KAK:s bilatlas fortfarande placerad i ett stort antal handskfack.

Prins Bertil, motorprinsen kallad, är också intimt förknippad med KAK. Mellan åren 1947 och 1993 var han klubbens ordförande. Prinsen hade ett genuint intresse för bilar och motorsport. Prins Bertil var en skicklig tävlingsförare och följde intresserat och initierat de flesta större tävlingarna.

Motorprinsens Medalj, som delas ut av KAK till främst tävlingsförare som åstadkommit något utöver det vanliga, anses vara bland det finaste en svensk motorsportutövare kan få.

Även om mycket har hänt under alla år sedan starten så är det mycket som består. Trafiksäkerhet och vägfrågor finns alltjämt på dagordningen genom vårt Expertråds engagemang. KAK:s uppfattning har bl.a. publicerats i debattartiklar i de större rikstäckande tidningarna.

Klubben är involverad i motorsport genom egna framgångsrika tävlingsförare och som tävlingsarrangör av såväl större som lite mindre evenemang. Intresset för bilar och bilism förenar klubbens medlemmar. Detta utvecklas och fördjupas i den unika kombinationen med klubbens många sociala aktiviteter.

Klubbens första 110 år finns väl beskrivna i boken, I samtidens tjänst, som inte bara beskriver KAK:s historia, utan hela den svenska bilismens utveckling. Observera: KAK:s Landsförbund bildades 1925. Det var en sammanslutning av svenska motorklubbar som företrädde dessa i trafikfrågor och bilturism etc.

Det bör noteras att KAK numera varken har samröre eller samarbete med det som idag kallas för KAK/Landsförbundet.

Mer information kan du hitta hos naringslivshistoria.se