Skip to content

Botanicar 20220804

Sedan starten 1903 har KAK haft som uppdrag att värna bilismens sunda utveckling. Som ett led i detta måste förstås ett resonemang kring bilens roll i samhället ske – nu och i framtiden. Detta är något KAK:s Expertråd  fortlöpande arbetar med. En mycket varm dag i augusti i år anordnade
Expertrådet ett seminarium i anslutning till BotaniCar i Norrvikens Trädgårdar i Båstad.