Skolpolis-ansvarig erhåller KAK -stipendium

Skolpolis-ansvarig erhåller KAK-stipendium

2012 års stipendium ur Prins Bertils KAK Fond tilldelas Karin Ramberg, gruppchef vid Trafikpolisen i Stockholm.
Karin Ramberg har 30 års erfarenhet av arbete med och för barns trafiksäkerhet. Hon ansvarar för Skolpolisverksamheten i Stockholm, vilket bland annat innebär att hon planerar och samordnar utbildning av 1.150 skolelever i 60-talet skolor.
Skolpolisverksamheten i Sverige startade i Stockholm 1953 och finns idag på flera ställen i landet. Varje dag när tiotusentals barn går till skolan, hjälper skolpoliserna till att göra skolvägen säkrare. Uppdraget som skolpolis är frivilligt.

Ordförande för KAK:s Expertråd är Anders Ydstedt som säger:
”Det är glädjande att stipendiet i år tillfaller Karin Ramberg. Karin och hennes medarbetare i Stockholm, samt poliser i andra städer som arbetar med skolpoliser gör en stor insats.  Barnen som får förtroendet att arbeta som skolpoliser är förebilder för de yngre och tjänar som en påminnelse om barn i trafiken för de äldre.
De elever som är skolpoliser upplever att det är ett viktigt uppdrag och de växer ofta med uppgiften. Deras deltagande ger konkret delaktighet i trafiksäkerhetsarbetet och deras självkänsla stärks ofta då de känner sig betydelsefulla och behövda. Alla skolpoliser är unga volontärer som gör en viktig samhällsinsats som de är stolta över.”

Fakta om Prins Bertils KAK Fond:
Prins Bertil var KAK:s ordförande 1947 – 1993. Initiativet till Prins Bertils KAK Fond togs i samband med Prins Bertils 75-årsdag den 28 februari 1987. Prins Bertils stora intresse för bilismen och dess sunda utveckling var väl känt och uppskattat i vida kretsar. En insamling startades till en fond vars avkastning Prins Bertil själv fastställde skulle gå till ett årligt stipendium för att främja trafiksäkerheten. Stipendiet har vilat under ett antal år men har nu återaktiverats och delas ut i enlighet med de stadgar som Prins Bertil instiftat. KAK:s Expertråd bedömer stipendieansökningar för beslut av KAK:s styrelse. 2012 är stipendiet på 20.000 kronor. Stipendiet delades i år ut av HKH Prins Carl Philip i samband med Gärdesloppet Prins Bertil Memorial den 3 juni 2012 på Djurgården i Stockholm.

Logga in