Västra Avdelningen

KAK är bilklubben med gamla anor och verkligt spännande verksamhet. Kärnan i klubben är ett djupt känt bilintresse kombinerat med viljan att träffa och lära känna likasinnade. Nätverkstanken är djupt rotad i verksamheten, och möjligheten att utveckla nya kontakter är mycket uppskattad och flitigt utnyttjad av våra medlemmar.

Vi i KAK:s västsvenska avdelning har också en rad intressanta aktiviteter på programmet. Utöver motorsport, sponsring och diverse sociala aktiviteter för våra medlemmar engagerar vi oss via KAK:s Expertråd även i aktuella trafik- och bilrelaterade frågor. Som medlem får du dessutom tillgång till en rad förmåner och rabatter hos utvalda partners. Välkommen till KAK – den unika, anrika och personliga klubben som öppnar möjligheter på ett sätt som ingen annan bilklubb kan.

Kontakt

OBS. Kansliet är obemannat och därför sker all service på kansliet efter överenskommelse per telefon 031-711 03 00. Välkomna!

Adress: Parkgatan 8, 411 38 Göteborg

Styrelse

Thomas Lindskog
Ordförande
thomas.lindskog@talentic.se

Magnus Hellsten
Vice Ordförande
magnushel1@tele2.se

Lars Olsson
Skattmästare
lars.olsson100@gmail.com

Olle Odsell
Sekreterare och representant KAK Motorsport
olle.odsell@tele2.se

Robert Olsson
robert.olsson@vgregion.se

Börje Thor
Ledamot
borje.thor@telia.com

Anders Grendal
Ledamot
anders.grendal@telia.com

Kalle Bäck
Ledamot
kalle.back@kak.se

Joakim Thedin
Ledamot
mail@joakimthedin.se

Axel Hellsten
Ledamot
ahellst@gmail.com

Wilhelm Douglas
Ledamot utsedd av KAK:s styrelse
wilhelm.douglas@kak.se

Valberedning & Verksamhetsrevisor

Lennart Elfving

Logga in