FÖRTJÄNSTTECKENKOMMITTÉN

 

 

 

 

 

Claes Boltenstern, ordförande

Övriga ledamöter:

Thomas Hedberg
Clas Romander
Peter Risberg

 

KAK FÖRTJÄNSTMEDLAJ

KAK:s finaste utmärkelse som utdelas till medlem som gjort stora och förtjänstfulla insatser för KAK. Medaljen delas ut i guld respektive silver. Till medaljen medföljer miniatyr samt bouton.

 

Här finns samtliga mottagare.

 

 

 

 

 

 

KAK:s GULDPLAKETT (FINNS ÄVEN I SILVER OCH BRONS)

Guldplaketten, eller KAK:s plåt som den ursprungligen kallades, utdelades till den som gjort allmänt förtjänstfulla insatser inom Automobilområdet. Plaketten finns även i brons och silver.

 

Här finns samtliga mottagare.

 

 

 

 

CLARENCE von ROSEN MEDALJEN

Instfitad 1933 och utdelas till den som gjort uppmärksammade insatser för utvecklingen inom trafik och motorfordon. Pristagare utses i samråd med Expertrådet.

Här finns samtliga mottagare.

 

Logga in