Styrelsen

Ordinarie ledamöter

Peter Wallenberg jr

Ordförande

 

Thomas Hedberg

Vice Ordförande

KAK:s representant i FIA:s Historic Commission

Jacob Laurin

Ordförande, Södra avdelningen

Thomas Lindskog

Ordförande, Västra avdelningen

David von Schinkel

Ordförande, Östra avdelningen

 

Ewa Björling

Ledamot

 

Anders  Ydstedt

Ledamot och ordförande i Expertrådet

Philip von Mecklenburg

Ledamot

Ordförande KAK Motorsport

 

Clas Romander

Ledamot

Ordförande Finanskommittén

Adjungerade ledamöter

Per Taube

Adjungerad från

Kungliga Motorbåtklubben

Wilhelm Douglas

Generalsekreterare

Ständigt adjungerad

wilhelm-douglas

Vakant

Ordförande, Ungdomskommittén

Logga in