Regionala avdelningar

Västra avdelningen

Thomas Lindskog
Ordförande
thomas.lindskog@talentic.se

Robert Olsson
Vice Ordförande
robert.olsson@vgregion.se

Olle Odsell
Sekreterare och representant KAK Motorsport
olle.odsell@tele2.se

Börje Thor
Skattmästare
borje.thor@telia.com

Wilhelm Douglas
Ledamot utsedd av KAK (GS)
wilhelm.douglas@kak.se

Anders Grendal
Ledamot
anders.grendal@telia.com

Magnus Hellsten
Ledamot
magnushel1@tele2.se

Claes Jaurelius
Ledamot
jaurelius@kba.se

Joakim Thedin
Ledamot
mail@joakimthedin.se

Lars Olsson
Ledamot
lars.olsson100@gmail.com

Axel Hellsten
Ledamot
ahellst@gmail.com

Valberedning
Lennart Elfving

Södra avdelningen

Jacob Laurin
Ordförande
jacob@laurin.nu
Tel 0704 10 85 24

Magnus Öhrström
1:e vice ordförande
magnus.ohrstrom@ringknutstorp.com

Jacob Faxe
2:e vice ordförande + press och PR-kommittén
jacob.faxe@telia.com

Johan Sjövall
t.f. KAK Motorsport- och Ungdomssektion (tillika Skattmästare).
johan.sjovall@tele2.se

Christina Carlsen
Sekreterare och ordf i press- och PR-kommitten
christina.kaks@gmail.se

Bertil Liljeqvist
Klubb- och familjekommittén
bertil.liljeqvist@kak.se

Tyra von Essen
Klubb- och familjekommittén
ytte@telia.com

Wilhelm Douglas
Ledamot utsedd av KAK (GS)
wilhelm.douglas@kak.se

Jonas Bruzelius
Ledamot
jonas.bruzelius@ecolean.se

Valberedning
Sten Wreter
Tommy Larsson

Revisorer
Sten Wreter
Tommy Larsson

Östra avdelningen

David von Schinkel
Ordförande
dvs@tidoslott.se

Johan Söderlind
t.f. Ordförande och representant KAK Motorsport
johan.soderlind@radmania.se

Per Björkman
ledamot
perbjorkman@me.com

Hugo Holmberg
ledamot
holmberghugo@gmail.com

Martin Månsson
ledamot
martin.mansson@ipm.se

Josefine Rosengren
ledamot och suppleant KAK Motorsport
josefine@justsimplify.se

Carl Gillblad
ledamot
carl@gillblad.net

Lisbeth Gustâv
Sekreterare
lisbeth.gustav1@gmail.com

Elisabeth Leijonhufvud
Klubbmästarinna
eleijonhufvud@gmail.com

Wilhelm Douglas
ledamot utsedd av KAK:s styrelse
wilhelm.douglas@kak.se

Valberedning
Lars Yngve

Ordförande
Fredrik Ekman

Logga in