Skip to content

Utmärkelser

Priser och medaljer

Det är KAK:s Förtjänstteckenkommitté som leder och samordnar klubbens belöningar och föreslår för KAK:s huvudstyrelse om premiering av personer som bidragit med ett förtjänstfullt arbete för KAK.

För att uppmärksamma och premiera insatser inom KAK och motorsporten delar KAK årligen ut ett antal prestigefyllda priser.

Förutom KAK:s egen förtjänstmedalj samt klubbens plaketter delas även KAK:s Journalistpris ut. Ur Prins Bertils Fond kan vi även dela ut stipendier för insatser inom trafiksäkerhet. Motorprinsens medalj delas ut till en svensk tävlingsförare som presterat stort och Clarence von Rosenmedaljen till någon som gjort uppmärksammade insatser för utvecklingen inom trafik och motorfordon.
Förtjänstteckenkommittén består av:
Claes Boltenstern, ordförande
Thomas Hedberg
Clas Romander
Peter Risberg
Generalsekreterare, adjungerad

KAK:s förtjänstmedalj

Se mottagare av förtjänstmedalj

Clarence von Rosenmedaljen

Läs mer och se tidigare mottagare

Förarmärken

Det finns två olika kategorier av förarmärken, en för privatbilister och en för yrkesförare. Man kan ansöka om våra förarmärken under respektive kategori nedan där också information om betalning finns i ansökningslänken.

Förarmärket och förtjänstmärket är ett klubbnålsmärke att fästa på kavaj eller rock som finns i olika valörer och år. Det finns även möjlighet att köpa till ett vagnmärke, som är 7 x 8 cm och utformat som ett rockmärke. Ansökan ska styrkas med ett utdrag ur belastningsregistret.

Prins Bertils KAK fond

Läs mer och ansök om stipendium

KAK: Journalistpris

Läs mer och se mottagare

Förtjänstteckekommittén

Värdefulla insatser för KAK uppmärksammas och belönas varje år. Kommittén ansvarar för att leda och samordna arbetet med utdelandet av klubbens belöningar.

Vid slutet av varje kalenderår går kommittén igenom förslag från KAK:s samtliga avdelningar och kommittéer avseende förslag till kommande belöningar att utdelas vid påföljande årsmöte eller vid annat högtidligt tillfälle som kommittén beslutar. I sitt arbete med att ta fram nomineringar samråder kommittén med såväl generalsekreterare, kansli som expertråd. Efter det att förslag sammanställts underställs det KAK:s huvudstyrelse för formellt beslut.

Styrelse 

Du behöver vara inloggad som medlem för att kunna se.