Rapport om bilismen i Malmöregionen
Att verka för ”bilismens sunda utveckling” är själva grunden för KAK:s arbete alltsedan starten. Bilismen genomgår ständigt en fantastisk utveckling och fordonen blir allt säkrare och mer miljöanpassade. Detta sker samtidigt som alltfler bilar rullar på vägarna. Detta måste samhället planera för. Mot bakgrund av detta har KAK tagit fram en rapport om läget för bilismen i Malmöregionen.
Vi vill vara en konstruktiv röst i diskussionen om framtidens mobilitet där personbilen har en viktig roll att fylla. Bilens flexibilitet är svårslagen och den är viktig i hela landet, inte minst i Malmöregionen.
- Många arbetspendlar eller reser till Malmö på fritiden. Bor man i Burlöv, Höör, Lomma, Skurup, Staffanstorp, Svedala, eller Vellinge är bilen ofta oumbärlig, inte minst för barnfamiljer. Därför måste kommunerna i Malmöregionen samverka för att skapa en planering som hänger samman. Det måste fungera att resa i regionen, inte minst med bil, säger Jacob Laurin, ordförande för KAK Södra avdelningen.
Alla nyheter
SM i Virtuell Racing Powered by Porsche
Kungliga Automobil Klubben (KAK) släpper rapport om läget för bilismen i storstadsregionerna
Rapport om bilismen i Göteborgsregionen
Rapport om bilismen i Malmöregionen
Rapport om bilismen i Stockholmsregionen
NY I KAKTEAMET
Fredrik af Petersens tilldelas KAK:s Journalistpris 2020
Rapport till KAK om bilanvändning, juli 2020
Bilens framtid
Hemester med bil 2020!
Bilen i staden
Kritiken mot bilismen
Föregående
Antal nyheter 73
Kungliga Automobil Klubben
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr
+46 8 678 00 55
info@kak.se