Rapport om bilismen i Göteborgsregionen
Att verka för ”bilismens sunda utveckling” utveckling är själva grunden för KAK:s arbete alltsedan starten. Bilismen genomgår ständigt en fantastisk och fordonen blir allt säkrare och mer miljöanpassade. Detta sker samtidigt som alltfler bilar rullar på vägarna. Detta måste samhället planera för. Mot bakgrund av detta har KAK tagit fram en rapport om läget för bilismen i Göteborgsregionen.
Vi vill vara en konstruktiv röst i diskussionen om framtidens mobilitet där personbilen har en viktig roll att fylla. Bilens flexibilitet är svårslagen och den är viktig i hela landet, inte minst i Göteborgsregionen.
- Många arbetspendlar eller reser till Göteborg på fritiden. Bor man i Alingsås, Kungsbacka, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet eller på Tjörn är bilen ofta oumbärlig, inte minst för barnfamiljer. Därför måste kommunerna i Västsverige samverka för att skapa en planering som hänger samman. Det måste fungera att resa i regionen, inte minst med bil. Det ligger även i göteborgarnas intresse att stadskärnan är lättillgänglig för hela regionen. Bara så kan staden behålla sin attraktionskraft och bli ett hem för fler, säger Magnus Hellsten, ordförande för KAK västra avdelningen.
Alla nyheter
SM i Virtuell Racing Powered by Porsche
Kungliga Automobil Klubben (KAK) släpper rapport om läget för bilismen i storstadsregionerna
Rapport om bilismen i Göteborgsregionen
Rapport om bilismen i Malmöregionen
Rapport om bilismen i Stockholmsregionen
NY I KAKTEAMET
Fredrik af Petersens tilldelas KAK:s Journalistpris 2020
Rapport till KAK om bilanvändning, juli 2020
Bilens framtid
Hemester med bil 2020!
Bilen i staden
Kritiken mot bilismen
Föregående
Antal nyheter 73
Kungliga Automobil Klubben
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr
+46 8 678 00 55
info@kak.se