NY I KAKTEAMET
Hej! Mitt namn är Jessica Bjurström och är från och med den 1 september er nya Generalsekreterare.
Jag är väldigt glad för uppdraget som på alla sätt rymmer en av de större frågorna;
framtidens mobilitet och dess roll för samhället
UNDER STÖRRE DELEN av mitt yrkesliv har jag jobbat inom kommunikation och affärs - utveckling. Bland annat på TV4, Aftonbladet och som konsult inom marknadsföring och opinionsbildning. I nästan 10 år har jag varit VD för KOMM, som organiserar Sveriges kommunikationsbyråer, och nu senast som marknads och kommunikationsansvarig för Sveriges deltagande på – den numera framskjutna - världsutställningen i Dubai, Expo 2020. Den delade Expo-satsningen från närings - livet och regeringen har som tema bland annat just frågan om smarta städer och nästa generations resor och transporter. I Kungliga Automobil Klubben ser jag en anrik organisation med passion och engagerat nätverk. Mitt uppdrag är nu att tillsammans med er i klubben påbörja förändringsresan för att möta målet om tillväxt i såväl medlemsantal som relevans i opinionsfrågor.

NÄRMAST NU UNDER hösten är planen att besöka avdelningarna för att få en djupare förståelse för alla delar av KAK:s verksamhet och det ser jag mycket fram emot.

Tack och vi ses!
Alla nyheter
NY I KAKTEAMET
Fredrik af Petersens tilldelas KAK:s Journalistpris 2020
Rapport till KAK om bilanvändning, juli 2020
Kritiken mot bilismen
Bilens framtid
Hemester med bil 2020!
Bilen i staden
Planera för den faktiska utvecklingen
Planera för ökad bilism
Föregående
Antal nyheter 69
Kungliga Automobil Klubben
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr
+46 8 678 00 55
info@kak.se