OM KAK
Avdelningar
Körkort
Expertrådet
Motorsport
Nyheter
Alla nyheter
SUCCÉ FÖR DIGITAL HANDLEDARUTBILDNING

I januari fick KAK brev från Infrastrukturdepartementet med anledning av KAK Expertråds (idoga) yrkande på att digitalisera körkortsutbildningarna. Diskussionen har förts ett längre tag men i höstas, i samband med pandemin, lyfte vi de ännu starkare argumenten till ansvariga på departementet samt Transportstyrelsen.Det positiva svaret innebär alltså nu att körskolorna, på prov får bedriva digital utbildning i momentet ”handledare” mellan 15 januari till i sommar


SUCCÉ FÖR DIGITAL HANDLEDARUTBILDNING
Föregående
Antal nyheter 90
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr