OM KAK
Avdelningar
Körkort
Expertrådet
Motorsport
Nyheter
Prins Bertil Memorial
Regularitytävling på avlyst bana - kappkörning mot idealtid.
Tävlingen är öppen för klassiska sportvagnar, tillverkade 1970 eller tidigare i tävlingsklasserna:
Pre-war (tom -44), Post-war (1944-59), Classic (1960-70) och KAK Ladies Cup (tom -70).

.


Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr