OM KAK
Avdelningar
Körkort
Expertrådet
Motorsport
Nyheter
Ansökan om licens
För att erhålla en ny licens behöver du genomgå en utbildning och få ett godkännande av utbildningsansvarig, som regel i form av en underskriven blankett som heter ”Ansökan om tävlingslicens". Den skall du skicka eller maila till oss på KAK kansli (info@kak.se) för signering. Blanketten skickar vi sedan vidare till SBF, som slutligen godkänner din ansökan.

Om du önskar en uppgradering eller förnyelse av din licens så behöver du fylla i blanketten ”Ansökan och ändring av tävlingslicens”. Blanketten skall sedan skickas eller mailas till KAK kansli (info@kak.se) för godkännande. Blanketten skickar vi sedan vidare till SBF, som slutligen godkänner din ansökan.

Blanketter och information om licenser hittar du på länken nedan från SBF:s hemsida.

Blanketter, SBF
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr