OM KAK
Avdelningar
Körkort
Expertrådet
Motorsport
Nyheter
Kungliga Automobil Klubben (KAK) blir delägare i Körkortsjakten
Kungliga Automobil Klubben (KAK) blir delägare i webbplatsen och
utbildningsplattformen Körkortsjakten.se. Klubben tar därmed ett strategiskt kliv in i
den unga generationens akuta behov av körkort. Många arbeten kräver körkort och det
är ofta en förutsättning för att kunna välja vart man vill bo och studera. Inte minst är
körkort viktigt för friheten att själv välja hur man vill resa.
Kungliga Automobil Klubben (KAK) blir delägare i Körkortsjakten
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr