Vilka länder kräver IKK
Förteckning samt körkortsvillkor som gäller för internationellt körkort. Uppgifterna avser reglerna för innehavare av svenskt körkort och för körning av personbil eller motorcykel i samband med tillfälliga turistbesök (max 90 dagar).
Resenär till land som inte är upptaget i tabellerna rekommenderas att ta med ett internationellt körkort och att efter ankomsten till landet visa upp det för lokal polis för ev. åtgärder.

Uppgifterna lämnas med reservation för eventuella ändringar.

Teckenförklaring
IKK Internationellt körkort
68 IKK enligt 1968 års konvention (3-årigt)
49 IKK enligt 1949 års konvention (1-årigt)
XX IKK enligt denna konvention obligatoriskt eller rekommenderas starkt
  X IKK enligt denna konvention rekommenderas
   IKK enligt denna konvention godtas inte
Har båda kolumnerna X-markerats kan du antingen använda ett- eller treårigt IKK.

0 Svenskt körkort/ körkort av EU-modell (med foto) godtas.
1 Innan du får köra måste ditt svenska körkort eller IKK godkännas av landets polis eller annan myndighet. Ordnas ibland av lokal biluthyrare.
2 Varken svenskt eller IKK godtas. Ibland går det lättare att få tillstånd med ett IKK.
3 Kvinnor tillåts inte köra bil
4 Gäller endast för utlandsregistrerade fordon samt för jordanska hyrbilar.
IKK Länder
A
68 (3år)
49 (1år)
-
X
X
-
X
X
-
XX
0
0
-
XX
1
1
1
1
-
XX
X
X
X
X
XX
XX
XX
-
0
0
B
68 (3år)
49 (1år)
-
X
XX 1
XX 1
-
XX
1
1
0
0
-
XX
X
X
2
2
X
X
-
XX
0
0
X
X
XX
XX
XX
XX
XX
XX
0
0
-
XX
X
X
C
68 (3år)
49 (1år)
1
1
XX
XX
X
X
-
XX
X
X
XX
XX
-
X
-
X
0
0
D
68 (3år)
49 (1år)
0
0
X
X
1
1
X
X
XX
XX
E
68 (3år)
49 (1år)
X
X
XX
XX
-
XX
X
X
X
X
0
0
1
1
F
68 (3år)
49 (1år)
X
X
XX
XX
0
0
0
0
0
0
X
X
XX
XX
H
68 (3år)
49 (1år)
-
XX
X
X
X
X
I
68 (3år)
49 (1år)
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
0
0
0
0
X
X
XX
XX
J
68 (3år)
49 (1år)
-
X
-
XX
XX
-
XX 4
XX 4
1
1
X
X
K
68 (3år)
49 (1år)
1
1
X
X
X
X
X
X
X
X
XX
XX
2
2
X
X
XX
XX
-
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
0
0
X
X
XX
XX
L
68 (3år)
49 (1år)
XX
XX
X
X
0
0
XX
XX
XX
XX
-
X
0
0
0
0
M
68 (3år)
49 (1år)
-
XX
X
X
0
0
X
X
-
X
-
X
-
X
X
X
0
0
X
X
-
X
0
0
X
X
-
XX
0
0
XX
XX
X
X
X
-
XX
-
X
X
1
1
X 1
X 1
N
68 (3år)
49 (1år)
XX
XX
0
0
-
XX
X
X
X
X
-
XX
0
0
0
0
XX
XX
O
68 (3år)
49 (1år)
X
X
P
68 (3år)
49 (1år)
XX
XX
X
X
-
X
X
X
X
X
0
0
0
0
0
0
Q
68 (3år)
49 (1år)
XX
XX
R
68 (3år)
49 (1år)
0
0
0
0
-
X
XX
XX
S
68 (3år)
49 (1år)
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
-
XX
X 3
X 3
0
0
X
X
X
X
X
X
-
XX
XX
XX
XX
XX
0
0
0
0
XX 1
XX 1
0
0
XX 1
XX 1
1
1
1
1
1
1
0
0
XX
XX
-
XX
-
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
T
68 (3år)
49 (1år)
XX
-
X
X
-
XX
XX
XX
X
X
-
XX
0
0
X
X
X 1
X 1
X
X
X
X
XX
-
0
0
U
68 (3år)
49 (1år)
-
X
X
X
0
0
XX
XX
-
XX
XX
-
V
68 (3år)
49 (1år)
-
X
XX
XX
X
X
Z
68 (3år)
49 (1år)
-
X
X
X
Ö
68 (3år)
49 (1år)
0
0