Prins Bertils KAK Fond
Prins Bertil var KAK:s ordförande mellan åren 1947-1993. Initiativet till Prins Bertils KAK Fond togs i samband med Prins Bertils 75-årsdag den 28 februari 1987.
Prinsens stora intresse för bilismen och dess sunda utveckling var väl känt och uppskattat i vida kretsar.
En insamling startades till en fond, vars avkastning Prins Bertil själv fastställde, som skulle gå till ett årligt stipendium för forsknings-, utvecklings- eller informationsarbete, studieresa eller liknande för att främja trafiksäkerheten.
Det är KAK:s expertråd som bedömer stipendieansökningar för beslut av KAK:s styrelse.
Kungliga Automobil Klubben
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr
+46 8 678 00 55
info@kak.se