OM KAK
Avdelningar
Körkort
Expertrådet
Motorsport
Nyheter
Motorprinsens medalj

Bakgrund För att öka intresset för tävlingssporten med bil instiftade KAK 1975 en speciell medalj, som för att befästa minnet av Prins Bertils utomordentliga betydelse för bilsporten i Sverige, gavs namnet "Motorprinsens medalj".

Medaljen utdelas årligen till en svensk tävlingsförare som under föregående kalenderår, antingen i Sverige eller utomlands, och oberoende av tävlingsgren inom bilsporten, genom utomordentliga tävlingsresultat dokumenterat en överlägsen skicklighet, eller också till en tävlingsförare som genom en starkt bragdbetonad insats i en tävling utfört en överlägsen prestation.
Utdelning Medaljen utdelas vid KAK:s årsmöte eller vid annat högtidligt tillfälle enigt beslut i KAK:s styrelse.
Ordförande för Motorprinsens medalj är David von Schinkel.

Övriga ledamöter:
KG Rickhamre, KAK
Peter Risberg, KAK
Tomas Eriksson, RF
Håkan Leeman, RF
Monica Möller, SBF
Kenneth Thorén, SBF
Johan Ejeborg, SVT
Sven Gustavsson , DN Suppleanter
Wilhelm Douglas, KAK
Susanne Erlandsson, RF
Berndt Rosqvist, Sv Sportjournalister
SBF vakant

Tidigare mottagare av Motorprinsens Medalj:

Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr