Motorprinsens medalj
Bakgrund
För att öka intresset för tävlingssporten med bil instiftade KAK 1975 en speciell medalj, som för att befästa minnet av Prins Bertils utomordentliga betydelse för bilsporten i Sverige, gavs namnet "Motorprinsens medalj".
Medaljen utdelas årligen till en svensk tävlingsförare som under föregående kalenderår, antingen i Sverige eller utomlands, och oberoende av tävlingsgren inom bilsporten genom utomordentliga tävlingsresultat dokumenterat en överlägsen skicklighet, eller också till en tävlingsförare som genom en starkt bragdbetonad insats i en tävling utfört en överlägsen prestation.

Utdelning
Medaljen utdelas vid KAK:s årsmöte eller vid annat högtidligt tillfälle enigt beslut i KAK:s styrelse.

Ordförande för Motorprinsens medalj är David von Schinkel.

Övriga ledamöter:
KG Rickhamre, KAK
Peter Risberg, KAK
Tomas Eriksson, RF
Håkan Leeman, RF
Monica Möller, SBF
Kenneth Thorén, SBF
Johan Ejeborg, SVT
Sven Gustavsson , DN

Suppleanter
Wilhelm Douglas, KAK
Susanne Erlandsson, RF
Berndt Rosqvist, Sv Sportjournalister

SBF vakant
Kungliga Automobil Klubben
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr
+46 8 678 00 55
info@kak.se