OM KAK
Avdelningar
Körkort
Expertrådet
Motorsport
Nyheter
Clarence von Rosenmedaljen

Medaljen delas ut till den som gjort uppmärksammade insatser för utvecklingen inom trafik och motorfordon. Clarence von Rosen Medaljen instiftades 1933 av KAK:s styrelse till minne av KAK:s grundare Clarence von Rosen och hans betydelsefulla verksamhet för den svenska bilismen.

Tidigare mottagare av medaljen

Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr