Clarence von Rosenmedaljen
Medaljen delas ut till den som gjort uppmärksammade insatser för utvecklingen inom trafik och motorfordon.
Clarence von Rosen Medaljen instiftades 1933 av KAK:s styrelse till minne av KAK:s grundare Clarence von Rosen och hans betydelsefulla verksamhet för den svenska bilismen.
Kungliga Automobil Klubben
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr
+46 8 678 00 55
info@kak.se