OM KAK
Avdelningar
Körkort
Expertrådet
Motorsport
Nyheter
KAK:s Plaketter

Guldplaketten, eller KAK:s plåt som den ursprungligen kallades, utdelas till den som gjort allmänt förtjänstfulla insatser inom Automobilområdet.
Plaketten finns även i brons och silver.

Mottagare av KAK:s plaketter 2019

Mottagare av KAK:s plaketter 2018

Mottagare av KAK:s plaketter 2017

Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr