OM KAK
Avdelningar
Körkort
Expertrådet
Motorsport
Nyheter
Styrelse

KAK leds av en styrelse som har sitt säte i Stockholm.
Styrelsen företräder KAK, dess intressen och angelägenheter, förvaltar KAK:s medel, för räkenskaper och upprättar resultat och balansräkning samt verksamhetsberättelse. Styrelsen utfärdar vid behov instruktioner för KAK:s övriga organ.
Styrelsen sammanträder på ordförandens, vice ordförandens eller 2:e vice ordförandens kallelse minst två gånger per år.

Styrelse
Peter Wallenberg Jr
Ordförande
Thomas Hedberg
Clas Romander
Anders Ydstedt
Philip von Mecklenburg
David von Schinkel
Johan Söderlind
Magnus Hellsten
Jacob Laurin
Jessica Bjurström
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr