Styrelse
KAK leds av en styrelse som har sitt säte i Stockholm.
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, 2:e vice ordförande, de ordinarie ordförandena i de lokala styrelserna för KAK/S, KAK/V, KAK/Ö, ordförande i KAK Expertråd samt fem ledamöter. Generalsekreteraren (GS) är ständig adjungerad ledamot.
KAK:s styrelse kan träffa överenskommelse med annan person om adjungering till KAK:s styrelse.
Styrelserepresentant ur KMK (Kungliga Motorbåtsklubben) skall adjungeras till styrelsen.

Styrelsen företräder KAK, dess intressen och angelägenheter, förvaltar KAK:s medel, för räkenskaper och upprättar resultat och balansräkning samt verksamhetsberättelse.
Styrelsen utfärdar vid behov instruktioner för KAK:s övriga organ.
Styrelsen sammanträder på ordförandens, vice ordförandens eller 2:e vice ordförandens kallelse minst två gånger per år.
Kungliga Automobil Klubben
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr
+46 8 678 00 55
info@kak.se

logo
Kungliga Automobil Klubben
KAK värnar om dig som är medlem eller besökare på kak.se.
Vi använder cookies för att göra tjänsten mer personaliserad och användarvänlig.

Genom att klicka Jag förstår så samtycker du till användandet av cookies.