OM KAK
Avdelningar
Körkort
Expertrådet
Motorsport
Nyheter
Motorsport
KAK Motorsport ansvarar för klubbens landsomfattande motorsportverksamhet.
Förutom vårt stora årliga evenemang på Djurgården i Stockholm, Gärdesloppet, arrangeras bland annat Midnattssolsrallyt, ett av världens största historiska rallyn på grus, och KAK-Cupen i gokart.

Drygt 400 personer har sina tävlings- och funktionärslicenser genom KAK Motorsport, bland dem flera av Sveriges mest framstående bilsportutövare. Vidare arrangerar KAK Motorsport bandagar för klubbens medlemmar där medlemmarna med instruktörer kan förkovra sig i bilkörning.

Att verka för god återväxt inom svensk motorsport genom ungdomsverksamhet är en av KAK Motorsports viktigaste uppgifter. Därför följer KAK kontinuerligt ett drygt 25-tal unga KAK-förare på elitnivå vilka uppmärksammas extra och vilka klubben stödjer särskilt genom olika aktiviteter. Våra förare tävlar i Sverige och internationellt främst i rally, karting och i olika racingserier.
KAK stödjer att bilsport är en av de få idrottsgrenarna där män och kvinnor tävlar på lika villkor.
Inom karting ges stöd via samarbetet i Prins Carl Philips Racing Pokal. KAK Motorsport är, via tre regionala bilsportklubbar, medlem i Svenska Bilsportförbundet, SBF. De av KAK:s medlemmar som önskar kan kostnadsfritt vara med i KAK Motorsport.
KAK Motorsport stödjer Riksidrottsförbundets arbete mot doping och har antagit en anti-dopingplan.

Läs mer om Motorsport
KAK Motorsport
Philip von Mecklenburg
Ordförande
Jan Leiding
Michael Högström
PO Rosenqvist
Annie Seel
Jonas Lange
Mona Sy
Axel Hellsten
Johan Söderlind
Johan Sjövall
Josefine Rosengren Karpinski
Carl Quick Christensson
Olle Odsell
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr