Finanskommittén
Finanskommittén utses av KAK:s styrelse och består f.n av Mikael Högström, Staffan Knafve, Peder Kruse och Clas Romander (ordf.) KAK:s generalsekreterare är föredragande.
KAK:s värdepappersportfölj har sin grund i den försäljning som staten gjorde av AB Svensk Bilprovning där KAK hade en andel.
KAK var initiativtagare till det som blev Bilprovningen och var under många år minoritetsägare i bolaget.

Kommitténs uppgift är att inom de ramar styrelsen fastställer, ge råd till styrelsen avseende val av förvaltare av KAK:s värdepappersinnehav och att övervaka förvaltningen av denna, samt att deltaga i beredande av KAK:s budget för varje år.
Endast en del av avkastningen av kapitalet får normalt användas för verksamheten.
Finansförvaltningen skall karaktäriseras av långsiktighet och god etik.
Kungliga Automobil Klubben
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr
+46 8 678 00 55
info@kak.se