Expertrådet
KAK arbetar aktivt för att ”främja bilismens sunda utveckling”. Genom Expertrådet arbetar klubben med opinionsbildning och påverkansarbete.

Expertrådet fokuserar på tre frågor
Expertrådet har kommit fram till prioriteringar för arbetet med ansvarsfrågor inom KAK. Tanken är som tidigare att KAK ska prioritera några frågor där förutsättningarna är goda att klubbens insatser verkligen kan göra skillnad.
De tre områden som kommer att få särskild uppmärksamhet framöver är:

 • Infrastruktur och fri rörlighet
 • Aktiva bilförare
 • Barn och ungas säkerhet i trafiken

  Läs mer om Expertrådet
 • Kungliga Automobil Klubben
  Box 56038, 102 17 Stockholm
  Rosendalsvägen 9, 1 tr
  +46 8 678 00 55
  info@kak.se