OM KAK
Avdelningar
Körkort
Expertrådet
Motorsport
Nyheter
Expertrådet

KAK arbetar aktivt för att ”främja bilismens sunda utveckling”. Genom Expertrådet arbetar klubben med opinionsbildning och påverkansarbete

Expertrådet fokuserar på tre frågor
Expertrådet har kommit fram till prioriteringar för arbetet med ansvarsfrågor inom KAK. Tanken är som tidigare att KAK ska prioritera några frågor där förutsättningarna är goda att klubbens insatser verkligen kan göra skillnad. De tre områden som kommer att få särskild uppmärksamhet framöver är:

Expertrådet
Anders Ydstedt
Ordförande
Kalle Bäck
Paul Höglund
Robert Olsson
Christer Svensén
Jacob Faxe
Lars Holmqvist
Ivan Radulovic
Per-Oscar Hedman
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr