Kansli

KAK Kansli har fortsatt begränsat mottagande av besökande p.g.a rådande situation och spridning av Coronavirus.
Kontakta oss gärna via mail eller telefon,
Mail: info@kak.se
Tel: 08–678 00 55

Kansliet hittar du en trappa upp i samma byggnad som restaurang Villa Godthem på vackra Djurgården i Stockholm.
Här hanterar vi bl.a. medlemsärenden av olika slag, licenser och klubbyten för våra tävlingsförare och administrerar ekonomin och det löpande i klubben.
Här träffas våra styrelser och kommittéer och har möten och här planerar vi för trevliga sammankomster och evenemang för våra medlemmar att medverka på.
Vi utfärdar även internationella körkort som du behöver om du ska resa utanför EU.
Ansökan och mer information hittar du under rubriken "Internationellt körkort".

IKK/Internationellt Körkort
Beställningar kan göras här på vår hemsida, under rubriken Internationellt Körkort.
Personligt besök/expresshantering: Vi har begränsat mottagande på kansliet med anledning av Coronapandemin, vänligen kontakta oss för tidsbokning.

Ordinarie öppettider:
Måndag - torsdag kl. 10:00-16:00
Fredag kl. 10:00-15:00


Kansli
Jessica Bjurström
Generalsekreterare
Annika Forslund
Kanslichef
Lotta Gordon
Kungliga Automobil Klubben
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr
+46 8 678 00 55
info@kak.se