OM KAK
Avdelningar
Körkort
Expertrådet
Motorsport
Nyheter
Förtjänstmärke för yrkesförare
För förtjänstfullt framträdande av motorfordon i yrkesmässig trafik.
Instiftat den 8 november 1909 i avsikt att uppmuntra och belöna yrkesförare.
Finns i brons, silver och guld, från 3:e graden till 1:a graden.

Ansökan görs på nedanstående blankett, medlemskap i KAK är inte nödvändigt.
Anmälningstiden går ut den 31 januari.
Beslut om godkännande görs av Förtjänstmärkeskommittén och utdelning av godkända märken görs i samband med KAK:s årsmöte eller annat högtidligt tillfälle.

Ansökningsblankett Förtjänstmärke för yrkesförare

Utdrag belastningsregistret
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr