OM KAK
Avdelningar
Körkort
Expertrådet
Motorsport
Nyheter
Förtjänstmärke för yrkesförare

För förtjänstfullt framträdande av motorfordon i yrkesmässig trafik. Instiftat den 8 november 1909 i avsikt att uppmuntra och belöna yrkesförare. Finns i brons, silver och guld, från 3:e graden till 1:a graden. Ansökan görs på nedanstående blankett, medlemskap i KAK är inte nödvändigt. Anmälningstiden går ut den 31 januari. Beslut om godkännande görs av Förtjänstmärkeskommittén och utdelning av godkända märken görs i samband med KAK:s årsmöte eller annat högtidligt tillfälle.

Ansökningsblankett Förtjänstmärke för yrkesförare
Utdrag belastningsregistret

Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr