Resebidrag
KAK vill främja klubbens ungdomsverksamhet inom rally, racing och karting. KAK, liksom många andra bilsportklubbar, möjliggör detta genom ett ekonomiskt stöd till KAK:s juniorförare som tävlar inom bilsportens olika grenar.
Av denna anledning introducerade KAK under 2015 denna policy, vilken utgör det enda stöd som ges i form av pengar från KAK till juniorförare i deras tävlande inom KAK Motorsport.
Resebidraget gäller för dig som kör tävlingar utomlands.


Ladda ner blankett här för ansökan och policy gällande resebidrag.


Kungliga Automobil Klubben
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr
+46 8 678 00 55
info@kak.se