Klubbyte
Om du vill byta klubb för din licens behöver du fylla i blanketten ”Anmälan om klubbyte”.
Ifylld blankett ska signeras av din gamla klubb, sedan skickas in till oss för godkännande.
Vi administrerar din licens genom registrering i IdrottOnLine och vidarebefordrar sedan blanketten till SBF, som slutligen hanterar licensen till rätt klubb.

Blanketter och information om licenser hittar du på länken nedan från Svenska Bilsportsförbundets hemsida.

Blanketter, SBF


Kungliga Automobil Klubben
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr
+46 8 678 00 55
info@kak.se