Skip to content

Om Gärdesloppet

Gärdesloppet är ett av Sveriges största evenemang för historiska fordon. Det är också en folkfest som årligen lockar omkring 50 000 besökare längs kortegevägen genom centrala Stockholm samt till utställningarna och tävlingarna på Djurgården.

Förutom bilkortegen utgörs Gärdesloppet av bland annat Prins Bertil Memorial, en regularity-tävling som körs på avlyst bana, samt av skönhetstävlingen Concours de Charme.

Gärdesloppet