Kungliga Klubbarnas Fest 2019

Medlemmar i de fyra Kungliga Klubbarna  KAK, KMK, KSSS och KSAK erhåller en personlig inbjudan via brevpost.

Aktiva medlemmar  som erlagt årsavgift för 2019 till sin klubb kan anmäla sig och betala genom att klicka på länken nedan.

 

Välkommen till Kungliga Klubbarnas Fest!

 

KAK är årets värdklubb och Japan är årets värdland

Datum: Lördagen den 16 mars 2019, kl 18:30

Plats: Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm. Ingång via Festvåningsentrén Södra Blasieholmshamnen 6.

Meny: Komponerad i samråd med Grand Hôtel

Program: Framgår av utsänd inbjudan

Klädsel: Högtidsdräkt (Frack)

 

Anmälan:

Bindande anmälan och betalning skall göras genom att klicka på länken här  Anmälan

Kuvertavgift: 1.995 kr per kuvert. Använd  Visa- eller Mastercard-kort för betalning.
O.s.a senast den 1 mars 2019
Antalet platser är begränsat
Medlem får ta med en (1) gäst

Efter fullgjord anmälan och betalning erhåller du en bekräftelse på din anmälan och betalningen via den e-post du registrerat i anmälan .

Vänligen notera att anmälan och betalning bara kan göras vi länken ovan. Anmälningar per telefon eller mail kan inte tyvärr inte beaktas.

 

Kungliga klubbarnas fest

Logga in