OM KAK
Avdelningar
Körkort
Expertrådet
Motorsport
Nyheter
Infrastruktur och fri rörlighet

Investera i infrastruktur och skapa fri rörlighet. Samhället måste planeras för bilen, både idag och i framtiden. Bilen ger fantastiska möjligheter till individuell mobilitet. Mycket av det moderna samhället är beroende av effektiva transporter av både människor och varor.

Här är bilen och annan vägtrafik oersättlig. Redan idag rullar bilar som är tysta och utsläppsfria på våra gator. Inom överskådlig framtid kommer nästan alla bilar att vara helt utsläppsfria. Plats måste reserveras redan nu för framtidens bilar, även i våra städer. Bara så kan den fantastiska utvecklingen för bilismen fortsätta.
Bilen behövs i hela landet. KAK arbetar för att:

  • Investera mer i väginfrastruktur i hela landet
  • Goda möjligheter till parkering ska finnas även i städer
  • Både bil, cykel, buss, tåg och andra färdmedel ska samexistera. Ställ inte de olika trafikslagen mot varandra
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr