Infrastruktur och fri rörlighet
Investera i infrastruktur och skapa fri rörlighet.
Samhället måste planeras för bilen, både idag och i framtiden. Bilen ger fantastiska
möjligheter till individuell mobilitet. Mycket av det moderna samhället är beroende av
effektiva transporter av både människor och varor. Här är bilen och annan vägtrafik oersättlig.

Redan idag rullar bilar som är tysta och utsläppsfria på våra gator. Inom överskådlig framtid
kommer nästan alla bilar att vara helt utsläppsfria. Plats måste reserveras redan nu för
framtidens bilar, även i våra städer. Bara så kan den fantastiska utvecklingen för bilismen
fortsätta. Bilen behövs i hela landet.

KAK arbetar för att:
 • Investera mer i väginfrastruktur i hela landet
 • Goda möjligheter till parkering ska finnas även i städer
 • Både bil, cykel, buss, tåg och andra färdmedel ska samexistera. Ställ inte de olika trafikslagen
      mot varandra
 • Kungliga Automobil Klubben
  Box 56038, 102 17 Stockholm
  Rosendalsvägen 9, 1 tr
  +46 8 678 00 55
  info@kak.se