Barn och ungas säkerhet i trafiken
Trafiksäkerhetsundervisning i skolan är tyvärr ett eftersatt område. Då unga tar körkort allt
senare i livet är det många trafikanter, exempelvis gående och cyklister, som överhuvudtaget
inte fått lära sig något om trafiksäkerhet. Även nya transportmedel som elcyklar och
elscootrar används av unga och personer som inte har någon kunskap om trafikregler eller
riskbeteenden. Detta är en farlig utveckling där de mest oskyddade, trafikanterna, också riskerar att bli de
mest outbildade.

KAK arbetar för att:
 • Införa obligatorisk trafikutbildning i skolorna
 • Målet med trafikutbildningen ska vara att eleverna har motsvarande teoriutbildning för
      B-körkort innan de gått ut gymnasiet
 • Involvera civilsamhället och körskolor i den vanliga skolans trafikundervisning för att
      få kvalitet i undervisningen
 • Kungliga Automobil Klubben
  Box 56038, 102 17 Stockholm
  Rosendalsvägen 9, 1 tr
  +46 8 678 00 55
  info@kak.se