OM KAK
Avdelningar
Körkort
Expertrådet
Motorsport
Nyheter
Barn och ungas säkerhet i trafiken

Trafiksäkerhetsundervisning i skolan är tyvärr ett eftersatt område. Då unga tar körkort allt senare i livet är det många trafikanter, exempelvis gående och cyklister, som överhuvudtaget inte fått lära sig något om trafiksäkerhet. Även nya transportmedel som mopedbilar, elcyklar och elscootrar används av unga och personer som inte har någon kunskap om trafikregler eller riskbeteenden. Detta är en farlig utveckling där de mest oskyddade, trafikanterna, också riskerar att bli de mest outbildade. KAK arbetar för att:

  • Införa obligatorisk trafikutbildning i skolorna
  • Målet med trafikutbildningen ska vara att eleverna har motsvarande teoriutbildning för B-körkort innan de gått ut gymnasiet
  • Involvera civilsamhället och körskolor i den vanliga skolans trafikundervisning för att få kvalitet i undervisningen
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr