Aktiva bilförare
Just nu pågår en revolution i fordonsbranschen. Både biltillverkare och helt nya aktörer
utvecklar självkörande och förarlösa fordon. Helt klart kommer detta att innebära enorma
förändringar och skapa nya möjligheter att öka transporterna. Den största nyttan finns troligen
inom godstransportsektorn där ingen människa alls skulle behöva åka med fordonen när varor
ska transporteras från punkt A till punkt B. Även för persontransporter skulle detta innebära
stora möjligheter, inte minst för de som idag inte har möjlighet att köra bil.

Den nya tekniken som tar över uppgifter från bilföraren kommer med stor sannolikhet att göra
trafiken mycket säkrare, men riskerar också att göra föraren mer passiv. Här måste en balans
mellan människa och maskin uppnås. Det finns också många legala aspekter som måste lösas
som den om ansvar vid olyckor och vem som äger fordonens data.

KAK arbetar för att:

 • Autonom teknik först bör introduceras inom godstransportsektorn
 • Intensifiera HMI-forskningen (interaktionen mellan maskin och människa)
 • Hanteringen av uppgifter från fordonens datasystem måste behandlas enligt gällande lagstiftning om
      dataskydd/datasäkerhet och reglerna måste utvecklas så att bilisten äger rätten till de uppgifter som bilens datasystem registrerar
 • Kungliga Automobil Klubben
  Box 56038, 102 17 Stockholm
  Rosendalsvägen 9, 1 tr
  +46 8 678 00 55
  info@kak.se