OM KAK
Avdelningar
Körkort
Expertrådet
Motorsport
Nyheter
Aktiva bilförare

Just nu pågår en revolution i fordonsbranschen - både biltillverkare och helt nya aktörer utvecklar självkörande och förarlösa fordon.

Helt klart kommer detta att innebära enorma förändringar och skapa nya möjligheter att öka transporterna. Den största nyttan finns troligen inom godstransportsektorn där ingen människa skulle behöva åka med fordonen alls när varor ska transporteras från punkt A till punkt B.

Även för persontransporter skulle detta innebära stora möjligheter, inte minst för de som idag inte har möjlighet att köra bil.
Den nya tekniken som tar över uppgifter från bilföraren kommer med stor sannolikhet att göra trafiken mycket säkrare, men riskerar också att göra föraren mer passiv. Här måste en balans mellan människa och maskin uppnås.

Det finns också många legala aspekter som måste lösas som den om ansvar vid olyckor och vem som äger fordonens data. KAK arbetar för att:

  • Autonom teknik först bör introduceras inom godstransportsektorn
  • Intensifiera HMI-forskningen (interaktionen mellan maskin och människa)
  • Hanteringen av uppgifter från fordonens datasystem måste behandlas enligt gällande lagstiftning om dataskydd/datasäkerhet och reglerna måste utvecklas så att bilisten äger rätten till de uppgifter som bilens datasystem registrerar
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr