OM KAK
Avdelningar
Körkort
Expertrådet
Motorsport
Nyheter
Rapporter
KAK arbetar med att skapa klarhet i debatten om framtidens bilism. Det görs bäst genom att kunskap och fakta ligger till grund för diskussionen.

Därför arbetar vi med att ta fram rapporter och kunskapsunderlag, som arbetet med att främja bilismen, kan ta sin utgångspunkt i. Underlagen här är fria att använda i andra sammanhang, så länge källa anges.

Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr