Rapporter
KAK arbetar med att skapa klarhet i debatten om framtidens bilism. Det görs bäst genom att
kunskap och fakta ligger till grund för diskussionen. Därför arbetar vi med att ta fram rapporter och
kunskapsunderlag, som arbetet med att främja bilismen, kan ta sin utgångspunkt i.
Underlagen här är fria att använda i andra sammanhang, så länge källa anges.
Rapport till KAK om bilanvändning, juli 2020
Kommuner och trafik
Väljarna och trafiken
Miljöprogram
Peak Car
Policy om autonoma fordon
Unga i trafiken
Säkerhet framför allt
Föregående
Antal nyheter 1
Kungliga Automobil Klubben
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr
+46 8 678 00 55
info@kak.se