OM KAK
Avdelningar
Körkort
Expertrådet
Motorsport
Nyheter
Lyft bilistens perspektiv på ”Vehicle to grid”
m bilister ska lösa elsystemets brister måste konsekvenserna för bilägarna klargöras och eventuell kostnad för slitage eller minskad tillgänglighet ersättas av elbolagen, skriver Anders Ydstedt, ordförande i KAK:s Expertråd i
Second Opinion.
Lyft bilistens perspektiv på ”Vehicle to grid”
Box 56038, 102 17 Stockholm
Rosendalsvägen 9, 1 tr