Kungliga Klubbarnas Fest

Kungliga Klubbarnas fest på Grand Hôtel i Stockholm.
Se separat information här på hemsidan. Anmälan är stängd – Festen är fjulltecknad.

Logga in