Kungliga Automobil Klubbens Årsmöte

Kungliga Automobil Klubbens Årsmöte hålls på Hotel Savoy i Malmö (adress Norra Vallgatan 62, Malmö)  
Måndag 8 april 2019
Tid: Kl 17:00
För officiell kallelse se Klubbnytt 4/2018.
Anmälan sker via mail till: info@kak.se
Alla medlemmar hälsas välkomna!

Logga in