KAK Södra infomöte om budget 2018

KAK Södra inbjuder till informationsmöte om vår budget för 2018

Onsdagen den 17 januari kl. 17.30 – 18.30 på KAK kansli
Limhamnsgårdens Alle’ 37 , 216 16 Limhamn.
Hjärtligt välkomna!
Jacob Laurin, ordf KAK Södra

Anmälan till : bertil.liljeqvist@kak.se, senast den 15 januari 2018

Logga in